Yargıtay’dan kart borçlularına kötü haber

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, ‘İçtihat Metni’ özelliğindeki kararıyla, hesabın kat’ edilmesi ( kapatılması-kesilmesi) ile muaccel olan (ödenecek ülkü gelme) banka borcu tartışmalarını yeni bir ebat kazandırdı.

Kredi kartı müşterisinin borcunu ödememesi üzerine harekete geçen banka avukatı, hesabı kat’ edip alacaklıya ihtarnâme gönderdi. Bundan netice alamayan banka şubesi, borçlunun taşınır ve taşınmazları ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyâten haczini istek etti. 2. Tüketici Mahkemesi, bankanın bu talebini hesap kat’ı ihtarının borçluya bildiri edilmediği ve sözleşmede de adres bulunmadığı gerekçesiyle geri çevirdi. Banka avukatı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 19. Hukuk Dairesi girdi. Emsâl bir karara imza atan daire, bankanın haklı olduğuna hükmetti. Oy birliğiyle alınan kararda şöyle denildi:

“Dosya kapsamından anlaşıldığına göre kredi kartı borcunun ödenmemesi sebebiyle hesap kat’ edilmiştir. Hesabın kat’ edilmesi ile alacak muaccel olduğundan ihtiyâtî haciz şartları oluşmuştur. Bu durumda ihtiyâtî haciz talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi dürüst olmamıştır. Kayıtlı gerekçeye binâen kararın bozulmasına, peşin harcın açlık halinde temyiz eden ihtiyati haciz talep edene iâdesine oy birliğiyle karar verildi.”

Hesap kat’ı
Banka nezdindeki hesap veya hesaplarınızın dondurulduğunu gösteren, mevcut borçlarınızı 3 veya 7 gün içinde (kredinin türüne kadar değişir) ödemenizi istek eden bankanın noterlik vasıtasıyla keşîde ettiği ihtarnâmedir. Kanunî süresi içerisinde içeriğine itiraz edilmeyen bir ihtarnâme icra ve iflas kanununun madde 68/b dahilinde değerlendirileceğinden itirazın kaldırılması davası açılmasını sağlayacak belgelerdendir.

sizlere kucukaltinfiyatlari.com farkıyla sunulmuştur

Bir cevap yazın